1355 проверки са извършили през изминалата седмица лесничеите от Североизточно държавно предприятие, което стопанисва горите в четирите области Варна, Добрич, Търговище и Шумен.

Варна

176 от тях са на обекти за добив на дървесина Съставени са 15 акта и 3 констативни протокола по Закона за горите. Конфискувани са кон и 4 каруци. Седем от актовете са територията на Държавното лесничейство “Шерба”. Там се извършват засилени проверки на местата с най-много установени нарушения. Два акта за незаконна сеч са съставени в Горско стопанство “Тервел”. Бракониери са открити и в лесничействата “Паламара”, “Смядово”, “Омуртаг”, както и в Горските стопанства във Варна, Генерал Тошево и “Черни Лом”.