Директните плащания за земеделските производители у нас ще се запазят и дори леко ще се увеличат след въвеждането на новата селскостопанска политика в Евросъюза. Това съобщават от земеделското министерство.

Причината е, че през следващите години ще има сближаване на размера на субсидиите между старите и новите страни-членки на Евросъюза. И тъй като досега нашите субсидии бяха сравнително ниски, през новата селскостопанска политика България очаква леко увеличение на бюджета за земеделие от 5,4 на 5,6 милиарда евро.

Страната ни ще настоява не само за по - високи плащания за земеделските стопани, но и запазване и дори увеличение на обвързаната подкрепа, специално за секторите "Животновъдство" и "Плодове и зеленчуци". Оказва се, че в тях работят 38,5 процента от всички заети в селското стопанство у нас.

По данни на земеделското министерство в двата сектора стопанствата са предимно малки и средни. За да бъдат конкурентноспособни, те имат нужда от финансово подпомагане.

Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите: Затова нашата категорична позиция е запазването на обвързаната подкрепа. Дори имаме и по- амбициозни искания - тя да бъде увеличена. Но запазването й е жизнения минимум, който на нас ни е необходим.

Ако страната ни допусне намаляване на парите за животновъдите, от това ще пострадат над 13 хиляди фермери в сектора, които отглеждат крави, биволи, кози и овце.

Според браншовите асоциации страната ни трябва да защити обвързаната подкрепа. В противен случай

Стайко Стайков, председател на Асоциацията на собствениците на земеделски земи: Много хора ще се откажат от този труден бизнес защото създаването на работни места не е никак лесно в момента у нас. Виждате, че с всяка година се променят условията. Така че, ако се стигне до намаляване на обвързаната подкрепа, ще се закрият много работни места в България.

Все още се дискутира дали да има таван на плащанията за декар обработваема площ. България поддържа позицията, че всяка страна доброволно трябва да решава дали да поставя лимит.

Според браншовите организации у нас, не трябва да допускаме намаляване на тавана , защото това ще се отрази пагубно на земеделието.

Стайко Стайков, председател на Асоциацията на собствениците на земеделски земи: Площите, които са разработени с много средства и труд ще бъдат изоставени защото ще се въведат ограничения в средствата на всеки земеделец и това ще доведе до изкуствено раздробяване на земята и изоставяне на площи, които са по-малко плодородни.

Най-важното според министър Танева е през следващите години да защитим мерки ,които ще осигурят устойчиво развитие на земеделските стопанства, модернизацията им и по-добър живот в селските райони.

Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите: И всичко това трябва да го постигнем в аспекта по начин щадящ околната среда ,запазване на биоразнообразието, запазване на почвените ресурси и на всичко, което би гарантирало на обществото по здравословен начин на живот и храна, която осигурява по-добро здраве на потребителите.

Според министър Танева като цяло България е готова с позицията си за бъдещата селскостопанска политика и е в ритъм с европейския дебат по нея.

С 5% е нараснала цената на земеделска земя у нас за 2018 г.

С 5% е нараснала цената на земеделска земя у нас за 2018 г.

Цената на земеделската земя у нас е нараснала средно с 5% през 2018 г. Подобен ръст се очаква и през тази година, тъй като няма причини, които да дове...

През следващата седмица в Берлин се открива най-голямото събитие в областта на земеделието и храните за Европа - Зелената седмица. Там предстоят срещи на земеделския министър Танева с нейни колеги, което на практика е продължение от дебата за правилата на новата селскостопанска политика. Наш екип ще отразява Зелената седмица, така че от там ще има още новини по темата.