За следващия отоплителен сезон социалното министерство предлага увеличение на целевата помощ за отопление. Предвиждат се и промени в критериите за отпускане на помощта.

Така според предварителните изчисления достъп до енергийна помощ ще имат около 255 хил. семейства и самотно живеещи хора. През миналия отоплителен сезон броят им е бил 210 хиляди.

Социалното министерство предлага размерът на помощта да се повиши с около 16 лева.

Предвижда се социалните да ограничават достъпа до помощта за отопление за семействата на деца, които не посещават училище редовно.