300 деца с наднормено тегло и съпътстващи проблеми са били включени в програмата на Община Варна “Аз успявам” през миналата година. С нея се цели профилактика и рехабилитация на детско-юношеското затлъстяване и свързаните с него заболявания.

Варна

Програмата се осъществява от Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина във Варна. От обхванатите деца 140 са момчета, а останалите 160 – момичета.

Според специалистите през последните години се увеличава броят на децата с наднормено тегло вследствие на застоялия начин на живот, неправилното хранене и некачествената храна. Това създава предпоставки за много други заболявания в зряла възраст. Общинската програма е насочена към подобряване на здравния статус на учениците и предотвратяване на съпътстващите наднорменото тегло заболявания, сред които диабет и хипертония.

Програмата акцентира върху здравословния начин на живот от ранна детска възраст, здравословното хранене и повишаване на двигателната активност на децата. Програмата “Аз успявам” продължава и през тази година.