В русенска област има трайна тенденция към увеличаване на обработваемите земеделски площи по данни на областната дирекция „Земеделие”. Те вече са достигнали 89% от общия размер на земеделските терени.

Русе

Това се дължи на променените мерките за подкрепа и субсидиране на недофинансираните в България сектори като плодове, зеленчуци и животновъдство. Проблем обаче остава реализацията на произвежданата продукция заради липсата на преработвателни предприятия в региона и затруднения с напояването на площите.