В 13 държавни висши училища таксите за обучение през следващата учебна година ще се увеличат в сравнение с настоящата, реши правителството. При 19 от университетите няма да има промяна.

Таксите се увеличават с от 30 до 270 лева в Техническите университети в Габрово и Варна, Националната художествена академия, Икономическия университет във Варна, УНИБИТ, НАТФИЗ. Най- голямото увеличение от 63% е в Техническия университет в Габрово за задочно обучение в техническите науки.

Намаление на таксите от 17 на сто пък ще има Висшето строително училище "Любен Каравелов" - София за архитектура, задочно.

Правителството утвърди и броя на приеманите за обучение студенти и докторанти - те ще са общо 43 413 в 37 държавни висши училища.