Увеличението на заплатите в общинските и областните болници ще бъде с между 150 и 250 лева. Повишаването на възнагражденията ще влезе в сила от началото на юли. Здравният министър Кирил Ананиев посети болници във Варна.

Варна

Областните болници имат различен подход за формиране на работната заплата и това няма да се промени с новата методика, заяви министър Ананиев. В някои болници се очаква увеличението да бъде включено в основната работна заплата и така тя да се доближи до приетия колективен трудов договор.

Кирил Ананиев, министър на здравеопазването: В други лечебни заведения предпочитат по-голямата част да отиде за допълнително материално стимулиране, за да се стимулират тези хора, които наистина носят основните приходи в лечебните заведения.

По новата методика болниците би трябвало да отделят не по-малко от 50% от общите си приходи за разходи за персонала. Поне половината от тези пари трябва да се използват за основни работни заплати, а останалата част - за допълнително материално стимулиране. По думите на Ананиев, искането на медицинските сестри за увеличаване на възнагражденията им в размер на две минимални работни заплати едва ли ще бъде удовлетворено.

Кирил Ананиев: Това няма как да се случи, защото всичко е свързано с извършената дейност, която те са направили, и съответно приходите, които са получили.

Министър Ананиев посочи, че от деветте здравни заведения, които е посетил, болниците в Шумен и Ямбол изпитват затруднения да въведат новата методика.

Кирил Ананиев, министър на здравеопазването: С тях сме се разбрали за индивидуални анализи заедно, съвместно, за да проверим причините, поради които се намират в това състояние.

Здравният министър припомни, че през септември ще бъде направен анализ на изпълнението на бюджета на Здравната каса и заяви, че при наличието на спестени средства, те ще се пренасочат отново за увеличение на заплатите на здравните работници.