От днес в 86 училища в Благоевградска област се подават документи за прием на ученици след 7-и клас. Всеки кандидат може да подаде своето заявление в училището, в което е завършил, или в останалите така наречени „училища гнезда”. Тази година всички седмокласници трябва да подадат документи за кандидатстване в гимназии, тъй като отпадна приемът с изпит след 8-и клас.

За първа година седмокласниците могат да кандидатстват и онлайн, като в този случай те не могат да подават заявление на хартиен носител.

Методи Попов, Регионално управление на образованието в Благоевград:
„Ако веднъж вече системата е отчела въвеждане данните на един ученик, няма как, не е възможно да се подаде и от друго място на хартия. Това е една възможност, за да не се оказва, да речем, някакъв натиск или влияние върху това учениците да изберат едно или друго училище.

През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик 10-цифрен код за достъп.

Виктория Дралева иска да учи природни науки в математическата гимназия. Въпреки че са запознати с възможността да се кандидатства онлайн, тя и баща ѝ предпочитат да подадат документите в училището.

Иван Дралев:
„Може би е по-сигурно по този начин, защото онлайн все още не е добре разработено и утвърдено и решихме, че рискът да подадем на хартия е по-малък.”

Ако седмокласникът кандидатства за прием в професионална гимназия, той трябва да представи и медицинско свидетелство за здравословното му състояние.

Методи Попов, Регионално управление на образованието в Благоевград:
„Медицинският документ трябва да гарантира, че кандидатът, който кандидатства за съответната професионална паралелка и професия, няма противопоказания по отношения на тази професия.”

Подаването на документи ще продължи до 22 юни. Местата в гимназиите в Благоевградска област са общо 3066, като най-голям интерес седмокласниците проявяват към езиковата и математическата гимназии.