Жители на созополското село Атия протестираха срещу изграждане на център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци. Теренът е на около 300 метра до селото. Сформиран е инициативен комитет срещу изпълнението на проекта.

Созопол

Центърът за временно съхранение на опасни битови отпадъци ще обслужва пет общини, сред които и Созопол. Опасенията на местните хора е, че това няма да е временно, а постоянно, и то на място, което е само на метри от къщите в селото.

Стоян Шопов: Какво е туй депо за токсични отпадъци?!
Евтим Зафиров: Хората почнаха да купуват места тук, те ще изпъдят всички хора оттук. Това е един поминък за нас.

Според кмета на Атия, хората са подведени и им е предадена невярна информация.

Ренета Стоева - кмет на с. Атия: Тук става дума за екологосъобразен проект, ние искаме да събираме всичките тези неща по разделен и екологичен път, да не се замърсява природата.

Контролът върху съхранението е на екоинспекцията в Бургас. От там казаха, че опасните битови отпадъци като лакове, бои, лепила, домакински препарати и химикали, както и електронно оборудване ще бъдат събирани от специализирани автомобили. Те ще се съхраняват в специални контейнери най-много една година.

Инж. Тонка Атанасова - директор на РИОСВ - Бургас: Говорим за една временна площадка, която се изгражда по българо-швейцарска програма и е за временно съхранение на отпадъци от бита.

Отпадъците ще се складират в центъра, след което ще се транспортират към други оператори, които да ги да преработват.