Земеделските стопани в района на Балчик вече са уведомени за мерките за пожарна безопасност, които трябва да се вземат преди да започне жътвената кампания.

Балчик

Подготвят се карти на засетите площи с пшеница и ечемик. Очакват се добиви, по- високи в сравнение с миналогодишните, е мнението на специалистите. Така например в средата на юли, когато жътвата приключи, за Община Балчик се очаква средния добив на пшеница да е над 550 килограма за декар, а за ечемика - 570 килограма за декар. След това започва жътвата на маслодайна рапица.