Размерът на местните данъци и такси в Благоевград за следващата година остават непроменени.

Благоевград

До това решение стигнаха общинските съветници на днешното си заседание. Благоевград е една от общините с най-ниски налози в страната. През 2016 г. хората ще могат да изберат по какъв критерий да платят таксите - въз основа на данъчна оценка или според количествен критерий. Целта на общината е по-успешна събираемост. За тази година приходите от местни данъци и такси е 101 процента. Най-много са събраните суми от такса битови отпадъци - около 5 милиона лева.