Лекари да санкционират колегите си за нарушения, а в случай, че са фатални - да отнемат правата им. Така според председателя на столичната лекарска колегия ще се ограничат възможностите за грешки и злоупотреби. За целта са нужни промени в законодателството.

10% от пациентите Съединените щати получават увреждане след лечение в болница. Американско проучване показва, че лекарските грешки са третата водеща причина за смърт след онкологичните заболявания и катастрофите. А у нас статистика за лекарските грешки няма.

д-р Асен Меджидиев - председател на Столична колегия на БЛС: Търсим следствената служба, за да видим статистика в кои специалности, къде конкретно има - накъде трябва да си насочим ние усилията. Ние трябва да бъдем дори по-силният коректив, отколкото съдът и прокуратурата - самият Лекарски съюз.
д-р Николай Брънзалов - заместник-председател на БЛС: "Част от задълженията на нашите етични комисии бяха иззети в един друг мега орган, което не мисля, че беше правилно. Най-добре е, когато съществува такъв тип проблем, да бъде обсъден първо сред лекари".

Делата срещу медици не са малко и се точат с години. Най-често съдебна отговорност от медици се търси за причиняване на тежки телесни повреди и смърт.

Иван Сотиров - адвокат: Присъдите са по-скоро условни. И с високи размери на обезщетенията за неимуществени вреди.

В България няма и правила за добра медицинска практика.

д-р Асен Меджидиев - председател на Столична колегия на БЛС: Тук се задължаваме да спазваме един твърд алгоритъм към всяка една диагноза, от който не трябва да бягаме.

Експерти вече пишат правилата за добра медицинска практика. Очаква се да бъдат готови до средата на годината.