Ако Великобритания реши да блокира бюджетните планове на ЕС, това може да доведе до липса на финансиране за европейски програми като ограничаването на младежката безработица или справянето с бежанската вълна. Това каза днес в Брюксел еврокомисарят по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер, който представи проектобюджета на ЕС за 2018 година.

Бюджетът на Европейският съюз включва винаги две суми за всяка програма - поети задължения и плащания. Проектобюджетът за 2018 година предвижда 161 милиарда евро поети задължения и 145 милиарда евро плащания, което е с 8,1 процент повече в сравнение с тази година. Европейската комисия се надява да стимулира създаването на повече работни места, особено за младите хора, да даде тласък на растежа и инвестициите и да осигури достатъчно средства за сигурност и справяне с миграцията. Бюджетът за догодина обхваща все още 28 държави, защото окончателното излизане на Великобритания е предвидено за 2019.

Според Гюнтер Йотингер обаче съществува риск правителството в Лондон да блокира част от финансовата рамка на ЕС, което би довело до липса на финансиране на проекти в областта на младежката заетост, сигурността и миграцията.

Гюнтер Йотингер, еврокомисар по бюджета и човешките ресурси: Британското правителство ни уведоми и ние уважаваме тяхната позиция, че по време на предизборна кампания не могат да се вземат политически решения. Засега Великобритания блокира междинното преразглеждане на финансовата рамка.

Така ЕК ще трябва да изчака изборите във Великобритания на 8 юни и едва след това да се опита да получи необходимото пълно единодушие в Европейския съвет за одобряване на финансовата рамка. Между Брюксел и Лондон вече прехвърчат искри на тема финанси, след като двете страни са на диаметрално различни позиции за това колко би трябвало да плати Великобритания при напускането на ЕС.