Само три деца са отпаднали от началното училище „Св. св. Кирил и Методий" в Бяла, Русенско, през тази учебна година. Те са заминали в чужбина с родители си и са излезли от образователната ни система. За да привлекат децата обратно в класните стаи, учители и възпитатели прилагат различни мерки, сред които и осигуряването на обяд.

Бяла

В началното училище „Св. св. Кирил и Методий" в Бяла в момента учат 95 деца. В продължение на месеци русенската организация на Червения кръст се грижи възпитаниците му да получават топла и прясно приготвена на място храна.

Антоанета Ябанозова - директор на областен съвет на БЧК-Русе: Реализирахме програма „Топъл обяд" през зимните месеци, където предоставяме безплатно всеки учебен ден храна за деца, които са в социален риск, тоест от по-бедни семейства.
Александър Жеков-директор на начално училище „Св. св Кирил и Методий"-Бяла: С помощта на такива инициативи, които Червеният кръст и Червеният полумесец инициират, ние целим да ги привлечем и те да останат тук, за да ги подпомогнем и те да се чувстват равностойни. Затова и осигуряваме и различни извънкласни дейности, учебна дейност по български език допълнително за надграждане на уменията и знанията по задължителна подготовка.

Двете благотворителни сдружения работят заедно по различни социални инициативи от миналата година. В тях фокусът е насочен към социално слаби самотни възрастни хора и деца без родителски грижи.