До края на тази година „Агрополихим“ ще инвестира 100 хил. лева в облагородяването на Девня. Така на практика компанията ще изпълни част от капиталовата програма на общината.

Девня

Индустриалното предприятие ще вложи средства в изграждане на градинки, детски площадки и спортни съоръжения. Успешно се реализира и съвместната програма между общината и Дружеството, чрез която се обучават специалисти със средно образование за нуждите на предприятието. Профилираното обучение се осъществява в Средното училище „Васил Левски“ в Девня. По този начин се решават негативните демографски тенденции в региона и се осигурява квалифицирана работна ръка , необходима за индустрията.