Ако обичате в неделя да разпускате с хубава бира, едва ли подозирате, че Европейският съюз прави много, за да се наслаждавате на различни видове бира. Модерните пивоварни създават също работни места и привличат много млади хора в бизнеса. Как се случва това в България в една малка пивоварна в Пазарджик - разказва Надежда Василева.Предаването #Eвропа се реализира в рамките на проект BNT COMM/SUBV/2019M/0008 „Европа“, който БНТ изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския парламент.