В Гърция за днес е насрочена е 24-часова обща стачка, организирана от Общата конфедерация на труда. Сред исканията са възстановяване на институционалната рамка на свободното колективно договаряне, връщане на минималната заплата от 751 евро, запазване на пенсиите, както и на всички социални мерки в полза на уязвимите групи в обществото.