Общински съветник от Карлово иска да бъдат сменени имена на местности с обществено-историческо значение в общината от турски на български език. Местната власт предстои да направи допитване до населението.

Карлово

Предложението на общинския съветник Андон Андонов ще бъде внесено за разглеждане на заседание на местния парламент през април.

Андон Андонов - общински съветник от НФСБ: "Никой не е питал българския народ дали иска, дали е съгласен тези имена да се наричат с турски наименования, тези местности."

Председателят на общинския съвет определи идеята за патриотична, но подчерта, че като административен акт това би довело до объркване на хората.

Теодор Шойлеков - председател на Обшински съвет - Карлово: "Хората са свикнали с тези местности, това е свързано с промяна на личните карти, с промяна на нотариалните актове."

Силвия Петрова: "Тия неща са от преди 500 години с тези имена, нали така, можем ли да си изтрием историята по този начин?"

Никола Николов: "Ще минат години, докато и тия нашите внуци да се научат на тия новите имена."

Ако общинския съвет приеме предложението, ще бъде сформирана комисия, която ще започне да проучва кои места трябва да бъдат сменени наименованията.