Недоволството си те изразиха пред сградата на местната администрация. Родителите поискаха в забавачките да бъде поставено видео наблюдение.

Хасково

Според тях целта на камерите е не да бъдат обидени учителите, а да се види къде точно се крият проблемите.

Сред исканията на родителите са още ефективни и задължителни обучения за учителите, да се редуцира броят на децата в група, както и да се въведат определен брой специалисти като логопеди и психолози във всички градини, не само в тези в големите градове.