Доставчиците на горива и енергия за транспорта да намалят емисиите на парникови газове на единица енергия на доставяните горива и енергия с 6% до 2020 г. Това предвижда наредба, изготвена от екоминистерството, която ще приемат министрите днес.

Тя е разработена в изпълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, както и в съответствие с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз. Правителството ще приеме и промени в няколко наредби в сферата на образованието, свързани със заплатите в сектора и допълнителни финансови трансфери за осигуряване на съвременна образователна среда.