Три парламентарни комисии ще обсъдят доклада за работата на омбудсмана през 2018 година.

Мая Манолова вече съобщи, че през изминалата година е получила близо 13 хиляди жалби от граждани, а над 24 хиляди души са преминали през приемната на омбудсмана.

Докладът посочва, че най-много са жалбите срещу монополни дружества, следвани от тези по повод на социални и трудови права. Има и множество жалби, свързани с правото на собственост и екологични проблеми.

Общественият защитник е предприел 11 законодателни инициативи през миналата година.