Показателите на питейната вода в Златоград са в норма, въпреки че река Върбица е мътна. Това стана ясно на днешното извънредно заседание на Общинския съвет в Златоград заради констатирано замърсяване на реката от хвостохранилище Ерма река. Водата стана мътна след обилните дъждове. Веднага са взети проби за наличие на тежки метали.

Златоград

Превантивно е спряно водоподаването от два кладенеца, черпещи вода от река Върбица. Хората са предупредени да не ползват водата докато не излязат окончателните резултати.

На заседанието на общинския съвет беше решено да започнат проучвания за изграждане на алтернативно водоснабдяване на Златоград и пречиствателна станция, за да се гарантира качеството на питейната вода.