Депутатите гласуват промени в Закона за лечебните заведения, които дават право на личните лекари без специалност по обща медицина да продължат да работят.

Според сегашните разпоредби практиките им трябваше да бъдат закрити след 3 юни 2019 г. По данни на здравното министерство над 670 медици или 15% от личните лекари у нас нямат придобита специалност.

За да не останат пациентите им без семеен лекар, държавата предлага отсрочка. Така медиците ще разполагат с още 4 години за да специализират, а хората от отдалечените и труднодостъпни райони няма да загубят достъпа си до здравна помощ.