В райони на Каварна и осем селища в общината водата е негодна за пиене, съобщават от кметската управа.
При мониторинг от "ВиК" АД е установено, че в Могилище, Крупен, Камен бряг, Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Раковски, Било, Септемврийци съдържанието на нитрати е над пределно допустимите стойности.
На жителите на засегнатите селища и райони в Каварна се препоръчва за питейни нужди да се използва бутилирана вода до отстраняване на несъответствията в качеството на водата, предоставяна от "ВиК".

Каварна