В селата към община Сатовча няма закрито нито едно училище или детска градина, въпреки че в много от тях броят на децата е под 20. От общинската администрация казаха, че не искат да закриват учебните заведения, тъй като се надяват, че след време броят на учениците ще се увеличи. В училището в село Долен се обучават само 16 деца, от 2016 година е обявено от Министерството на образованието за защитено.

Долен, Сатовча Сатовча

Училището в село Долен съществува повече от 160 години, при създаването му са се обучавали около 250 деца. Днес обаче в учебното заведение има само две паралелки от по няколко деца в различни класове. Няма деца, които да се обучават във втори, четвърти и шести клас и има само един първокласник.

Валентин Маневски, директор на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”: За следващата учебна година имам 4 ученика за първи клас, но като цяло тенденцията е и в следващите няколко години да няма училище и в село Долен. Не искам да бъда лош пророк, но един ден, когато училището в село Долен бъде закрито и селото загива.

Въпреки че близо 18 години вече децата се обучават в слети паралелки, според учителите се постигат добри резултати. Родителите също са доволни от образованието, което получават децата им. Ако училището бъде закрито, учениците ще трябва да пътуват до Сатовча, което е на около 10 километра.

Силвета Маневска: Само за тази зима и есен се изселиха повече от 50 човека, отидоха в Гоце Делчев, защото няма работа, училището остана със слети класове и всеки търси да си подобри живота на детето, да му даде добро начало.

Училището в селото е защитено и затова получава допълнителни пари за заплати и подобряване на материалната база. Подобен е проблемът и в детска градина в селото. В момента там има едва 14 деца. Ако обаче броят им падне под 12, ще трябва общинският съвет в Сатовча да реши дали детското заведение да продължи да съществува или да бъде закрито.