Три са населените места в Плевенско, където хората пият вода с отклонения от нормите за безопасност, съобщиха от Регионалната здравна инспекция.

Плевен

След извършен мониторинг, четири от пробите не отговарят на изискванията за качеството на водата. Две от тях са от град Койнаре, където са установени завишени показателите на нитрати, а в село Мечка водата е по-мътна. В село Новачене в питейната вода е открито наличие на хром. През периода обаче не са възникнали инциденти, касаещи здравето на местното население. Затова и не са предприети мерки от здравната инспекция в Плевен за спиране на водоподаването.