Хората се събраха тази сутрин пред сградата на Областната управа, за да поискат нов закон за хората с увреждания, който да е от полза за всички, а не само за една определена група нуждаещи се.

Пловдив

Присъстващите настояха да се спре разделението между тях и да се започнат реални преговори и изпълнение на поетите от правителството ангажименти. Сред протестиращите имаше представители от Пловдив, София и Смолян. На място беше издигнат и палатков лагер.

Георги Генов - Съюз на слепите в България: Без да се фаворизира някакъв закон, защото това което предлагат те, е финансово необезпечено, то просто няма да работи. Не може една малка група от хора да усвои или да обсеби основната част от средствата, заделени за хора с увреждания, а за стотици други хора с увреждания и техните организации да останат трохите.
Елена Атанасова: Аз искам един нов закон за хората с увреждания. Закон, в който да са ясно формулирани формите на подкрепа, които са за хората с увреждания, да бъде ясно формулирани правилата за тази оценка на потребностите на хората с увреждания. Искам да има орган, който да координира политиките за хората с увреждания, да има едно зачитане на личността на хоратa с увреждания.