Приемна за жертви на домашно насилие заработи в най-голямата болница в Южна България - Университетската „Свети Георги". В нея пострадалите ще получават безплатно психологическа и юридическа подкрепа. Медицински специалисти от здравното заведение вече са обучени как да разпознават белезите на насилието. Приемната е открита с подкрепата на Министерството на правосъдието, МВР-Пловдив, УМБАЛ „Свети Георги" и фондация „Джендър алтернативи".

Пловдив

Жертвите на домашно насилие ще бъдат насочвани към приемната от лекарите в университетската болница. Обикновено пострадалите идват в здравното заведение, да си извадят медицинско за нанесен побой или търсят спешна медицинска помощ.

Рада Еленкова - координатор на Фондация „Джендър алтернативи": Неслучайно УМБАЛ „Свети Георги" има спешно звено и ние затова се стараехме да установим приемната тук, за да може по-адекватно и бързо да се случва комуникацията.

Приемната ще работи всеки понеделник от 9 до 5 часа. Консултации на жените, жертва на домашно насилие ще дават психолог и юрист.

Екипите на фондацията са готови да реагират спешно и през останалите дни от седмицата. Специалистите разясняват на пострадалите законодателството, като им предлагат и социална помощ.

Рада Еленкова - координатор на Фондация „Джендър алтернативи": На нея се дава шанс сама да реши, сама да предприеме действия, да обмисли въпроса. И ние я подкрепяме. Даваме й възможност да се консултира многократно. Съответно може да изготвим документите, с които тя да входира жалба в съда и да стартира процес по Закона за защита от домашното насилие.

По данни на специалистите, в Пловдивска област се водят най-много дела за защита от домашно насилие. В Консултативния център на Фондация „Джендър алтернативи" за миналата година са проведени 437 консултации на хора, пострадали от домашно насилие.