Днес в Раднево бе даден старта на втората фаза на интегрирания воден цикъл на града. Министърът на околната среда и водите - Ивелина Василева и кметът Теньо Тенев подписаха договор за реализацията му. Проектът се финансира по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 година и е на стойност близо 40 милиона лева.

Раднево

По време на първия етап на интегрирания воден проект в Раднево бяха изградени десетки километри водоснабдителна и канализационна мрежа, гравитачни канали и рехабилитация на 3 км от съществуващите, както и ремонт на помпената станция и изграждане на две нови помпени станции в кварталите „Гипсово” и „Гаровата махала”. Сега предстои направата на нова пречиствателна станция за отпадни води. Досегашната е изключително амортизирана и неефективна. Втория етап на водния цикъл ще осигури пречистване на водите на над 14 000 граждани.

Ивелина Василева - министърът на околната среда и водите: Важен, голям проект, който като инвестиция се реализира веднъж на 50 години. Днес в разговора ми с кмета стана ясно, че старата пречиствателна станция е изградена в края на 60-те години на миналият век. С реализацията на този проект, Раднево става настина европейски град с, изцяло съответстващ на изискванията на екологичното законодателство ще бъде инфраструктурата която е свързана със събирането на отпадъчните води и пречистването на отпадъчните води".