В социологическо изследване на „Алфа рисърч“, проведено специално за предаването на БНТ1 „Референдум“, 46,7% от анкетираните споделят, че одобряват започването на преговори със САЩ за закупуване на изтребители F-16. Сходен е процентът на неодобряващите тази стъпка - 45,3%.

© БНТ

За мнозинството от анкетираните дебатът за придобиването на нов боен самолет за ВВС е политически - на това мнение са 82,2% от тях, докато за 17% дебатът е експертен.

Попитани за трите най-важни критерия за избора на нов самолет за ВВС, мнозинството от анкетираните - 75,1% - поставят цената и условията на плащане. На второ място по важност се нарежда критерият за технически характеристики, който е важен за 65,6% тях. Най-маловажните критерии според социологическо изследване са бойният опит (24,1%) и срокът на експлоатация (27,8%).

За преобладаващото мнозинство от анкетираните - 80,5% - е важно въоръжението на Българската армия да е съвместимо с това на стратегическите ни партньори, докато на противоположното мнение са 18,3%.

© БНТ