Министърът на околната среда и водите Нено Димов представи в Русе нова - първа по рода си у нас апаратура за измерване концентрацията на интензивно миришещи вещества.

Русе

Тя е поставена в централната част на града, на територията на автоматичната станция „Възраждане" към русенската Екоинспекция. Експертите са избрали този квартал, защото от него е имало най-много сигнали за неприятни миризми. Уредът е предоставен безплатно от италианска фирма и ще действа пилотно в града за 6 месеца.

Нено Димов-министър на околната среда и водите: Идеята е да се правят пробонабирания при подадени сигнали за миризми във въздуха. Може да бъде активизирана чрез SMS и взима в рамките на пет минути проба, която после ще бъде отнесена за анализ. Пробите отиват в два различни контейнера, единият от които ще бъде изпратен в лаборатория в Италия, където органолептично ще се определят миризми, а другият отива в друга акредитирана лаборатория, където ще се прави химичен анализ.