В община Сатовча събират подписка за провеждането на референдум за отделяне и обособяване на Общинско водно дружество.

Целта на местните е да предотвратят планираното увеличение на цената на питейната вода в населеното място.

Общинските съветници упълномощиха кмета Арбен Мименов да представи исканията на жителите на Сатовча пред Комисията за енергийно и водно регулиране, Министерството на околната среда и водите и областния управител на Благоевград.