Журналисти от цял свят се събраха на дискусия за бъдещето на професията в Скопие в рамките на 14-тата световна среща на българските медии, организирана от Българската телеграфна агенция. Днес продължават разговорите за ролята на медиите като посредник между обществото и политиците, както и за информацията, дезинформацията и пропагандата. А ние ще ви срещнем с журналист от Аржентина и от Холандия - за предизвикателствата зад граница разказват Милена Кирова и операторът Станислав Ангелов.

Казват, че родината е там, където има поне един българин. Инженер Иван Цанков е изградил своята малка България на честотите на своето радио за Аржентина и цяла Латинска Америка.

инженер Иван Цанков - интернет Радио "Моята България" в Аржентина: Медията ни има изцяло собствена програма на културни теми.

Излъчват на испански, защото голяма част от диаспората ни са наследници на българи - трето, четвърто поколение, които вече не говорят езика. Но искат да го научат.

инженер Иван Цанков - интернет Радио "Моята България" в Аржентина: Започнахме отскоро излъчването на онлайн курсове по български език. Това е другата тема, която страшно много вълнува нашите слушатели и по желание на слушателите го повтаряме вече трети път.

Даниела Горчева - мислеща, пишеща, критична, откровена, издава списание "Диалог" в Холандия за голямата българска общност там. Идва на медийните срещи, за си свери часовника.

Даниела Горчева - издател на списание "Диалог", в Холандия: Ние като хора, които живеем в страни с установена демокрация от много отдавна, ние имаме възможност да пренасяме опита, който там сме придобили, който сме научили и да помагаме по тоя начин на българското общество. Холандските журналисти информират изключително точно и умеят да направят примерно едно публицистично предаване така, че да представят всички гледни точки и накрая публиката без някой да ѝ го казва да си извади заключенията.

Така се формира медийна грамотност.