С три тематични изложби тържествено беше отбелязана 100-годишнината от рождението на Николай Хайтов. Едната от тях е експонирана във фоайето на Родопския драматичен театър, носещ името на писателя.

Смолян

Изложбата е съвременен прочит на творчеството на Николай Хайтов от младите таланти - студентите на Националната художествена академия и учениците на Националното училище по изящни изкуства в София. Представено е и юбилейното издание на "Диви разкази", излязло по повод 50 години от написването им. Книгата е илюстрирана с рисунките на Люба Дашинова, победителка в конкурса на Фондация "Памет".

Здравец Хайтов - син на Николай Хайтов: Това беше всъщност поводът да се направи този прочит, т.е. как младите хора, 17-18-годишните, как те приемат едни разкази, писани преди 50 години.

Изложбата и честването на 100 години от рождението на Хайтов е в Смолян не само заради личния сантимент на сина му.

Здравец Хайтов - син на Николай Хайтов: Има логическа връзка. Все пак той е родопееца, писателя, който така въведе в литературата най-напред Родопите, родопчанина, психологията, въведе героите - чепати, ръбати, но в крайна сметка изключително достойни хора.

Другите две изложби представят света на Хайтов със снимки от личния архив на писателя, в които се откриват прототипите на неговите герои, както и работни моменти от заснемането на едни от най-добрите български филми по сценарии на Николай Хайтов.