Офис за споделени услуги на Световната банка ще бъде открит в София, като работата по проекта започва през юли.

Финансовият министър Владислав Горанов подписа споразумение за това с управляващия и главен административен директор на Групата на Световната банка Шаолин Янг.

Новата структура ще има технологична насоченост, ще се занимава с корпоративните и ИТ операции на Групата на Световната банка. Планира се по-късно да бъдат създадени и звена за предоставяне на финансови и административни услуги. Офисът ще осигури работни места за високотехнологични специалисти, които ще разширят услугите, предоставяни от Световната банка към нейните звена в целия свят.

Пълният капацитет от над 300 работни места се очаква да бъде достигнат до 5 години.