Обмен на ценности между девет държави с различен етнос и духовност, но и възможност за гостуващите артисти да се запознаят с българската култура.

Созопол

В рамките на една седмица любителите на франкофонската култура ще могат да чуят осем концерта класическа, популярна и джаз музика, да видят девет изложби, да присъстват на сътвореното от художниците, участващи в международния планер.

Всичко това се случва под девиза „Смисълът и силата е в познанието“.