Продължават анализите дали ще има коледни добавки към пенсиите, каза в парламента финансовият министър Владислав Горанов. И финансовият, и социалният министър посочиха, че ако има пари за коледни добавки, ще се обсъди дали всички пенсионери ще получат или ще има диференциран подход.

Владислав Горанов - министър на финансите: Прави се анализ, вероятно към средата на ноември ще имаме резултат от този анализ и ще ви го съобщим. Защото това е и крайният период, в който трябва да вземем такова решение.
Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: Смятам, че тази година трябва да се подходи малко по-различно, ако се дават коледни добавки. С оглед на това, че групата, която последните години получава тези коледни добавки - това са пенсионерите с най-ниски размери на пенсиите, на практика получиха тази година повишение в размерите на пенсиите по линия на повишение на минималните размери на пенсиите.