Родители сигнализираха в „По света и у нас“ за странна анкета, раздавана в училище с въпроси за начина на отопление и за доходите на домакинството. От Регионалното управление на образованието в София обясниха,че анкетите са раздадени на ученици от 2-и до 5-и клас в 83 столични училища. Целта на допитването била подобряване на качеството на въздуха в София и намаляване на използването на нискокачествени горива за отопление. Училищата са избрани на случаен принцип. Те са посочени от Столичната община . Анкетата е доброволна и анонимна, а върху нея стоят логото на Столичната община и това на Енергийна агенция, Пловдив.

София

„Как се отоплявате?“

„Какви са сметките, които плащате?“

„Бихте ли заменили отоплението си с ново и при какви условия?“

Това са само част от 33-те въпроси, включени в анкетата.

Ваня Кастрева, началник на РУО-София: Въпросите са от различно естество, но са основни свързани с това какво е жилището, как се отоплява, каква енергия се ползва, разбира се родителите ще преценят дали ще отговорят на всички въпроси.

„Приблизителен месечен доход на член от домакинството“. Този въпрос възмути част от родителите,получили анкетата.

Ваня Кастрева, началник на РУО-София: Защо е включен такъв въпрос ние не можем да отговорим. Това в крайна сметка е цел и анализ, която самите изследователи са си поставили и съответно ще анализират и съответно дали това има отношение за това с какво се отоплява семейството.

Всеки родител, обаче, е свободен да отговори само на въпросите, които желае. А целта на анкетата е свързана с голямата програма на Столичната община за подобряване на качеството на въздуха.

На въпроса защо се разпространяват в училище сред децата Ваня Кастрева каза, че според нея с подобни анкети, които не нарушават учебния процес се развиват различни качества у децата и отношение към проблемите.

Зам.-кметът на Столичната община Йоана Христова обясни за БНТ, че в рамките на програмата за качеството на атмосферния въздух е предвидено проучване на домакинствата, които използват твърдо битово гориво. Целта е да се разработят различни варианти за подмяна на отоплителните инсталации.

Столичната община е сключила договор с Пловдивска енергийна агенция, а част от дейностите по проекта са свързани с анкетни карти, които да се раздават на родителите чрез децата. Информацията от този проект ще послужи за основа за част от мерките, по които ще кандидатстваме по ОП „Околна среда“.