65 години от първото телевизионно предаване в България и на Балканския полуостров отбелязаха днес в Техническия университет в столицата. Именно там е конструиран телевизионният приемник, чрез който се осъществява предаването на образи на разстояние. Тази година 60 години от създаването си чества и Българската национална телевизия.

16 май 1953. На тази дата група учени от Катедрата по радиотехника в Машинно-техническия институт успяват да предадат по кабел първото стабилно телевизионно изображение. Сигналът се предава само няколко минути, но постижението остава в историята.

Румен Миронов - ръководител на Катедра "Радиокомуникации и видеотехнологии": С възхищение са писали - "Ето малка България, има собствено телевизионно излъчване."

Идеята за телевизия е на проф. Кирил Кирков.

Румен Миронов - ръководител Катедра "Радиокомуникации и видеотехнологии": Експериментирали са, рисували са, чертали са, правили са, разваляли са, отново са правили, близо три години е бил този процес творческия.

Телевизорите в столицата по това време се броят на пръстите на едната ръка.

Румен Миронов - ръководител Катедра "Радиокомуникации и видеотехнологии": Имало е един при ректора на ТУ при тогавашния министър-председател.

Една камера и стара киномашина. С това е разполагал експерименталният телевизионен център в института, за да започне редовни излъчвания два пъти седмично. Сглобени са от техника Минко Минков, за когото и днес си спомнят с усмивка.

Румен Миронов - ръководител на Катедра "Радиокомуникации и видеотехнологии": Всички го знаят като Бай Минко.
проф. инж. Георги Ненов - студент на проф. Кирил Кирков: Бай Минко беше със златни ръце. Нещо като прави, го изпипваше, за да бъде образец.
Румен Миронов - ръководител Катедра "Радиокомуникации и видеотехнологии": Как са се разглобявали различни части от други радиоприемници, за да се създаде този предавател телевизионен, наистина е учудващо и поклон пред тях.

"Внимание, излъчваме в ефир!" С тези думи и кадри от седмоноемврийската манифестация няколко години по-късно започва историята на професионалната телевизия у нас. Ражда се Българската национална телевизия.