В Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) беше открита нова лаборатория за изпитания, свързани с проектирането, строителството и поддържането на пътища.

Необходимостта от изграждането на инфраструктурата предполага и нужда от подготвени кадри, каза транспортният министър Росен Желязков, който откри лабораторията. Според него през следващите години развитието на инфраструктурата ще бъде основен приоритет и ще се търсят добре подготвени и професионално обучени кадри, за които има голям дефицит.

Росен Желязков, министър на транспорта и информационните технология: Професията, свързана със строителство на пътна, железопътна инфраструктура, която ще осигурява свързаността, ще бъде голямото предизвикателство и голямото предимство през следващите години. Затова използвайте всички възможности, които университетът ви дава - с лабораторията, с научно приложните практики, които имате, защото вие ще бъдете търсения материал за индустрията и това е видно от намеренията и плановете, които имаме за следващите десетилетия.