Училище в Благоевград обяви в своя профил във Фейсбук, че на втория етап от приемане на заявления за записване на първокласници няма да приема деца от ромски произход. Заради големия брой ромски ученици в основно училище "Пейо Яворов", родители от квартал "Ален мак" отказват да запишат децата си в определеното им според въведеното райониране училище.

Благоевград

Почти половината от учениците от първи до седми клас в девето училище са от ромски произход. Сега е обявен прием само на 18 първокласници. Записани до момента са само 6 деца.

И колко ромски деца са записани във вашето училище?
Василка Величкова - директор на Девето основно училище: Две, какъвто е нормалният процент, тъй като в „Предел махала", която е в Благоевград съотношението ромски деца спрямо останалите е около 20 тоест по две деца могат спокойно да се запишат във всяка една паралелка във всяко едно училище в град Благоевград.

Румен Радев, който живее в ромската махала, има син, който на есен трябва да е в първи клас. Пуснал е заявления за записване в четири благоевградски училища, но детето му не е прието в нито едно.

Румен Радев: Ние живеем определено близко до училището на 300 метра сме и десет точки да ни дадат и 20 точки да ни дадат тая си е. Не става.
Людмила Славова: Казаха ни, че в 8-мо няма места и в 11-о също няма места - ние искаме в нашия район.

От Регионалното управление на образованието в Благоевград казаха, че до момента няма нито една постъпила жалба от родители, че в някое от училищата в града не искат да запишат детето им.