Правителството отстъпи на община Варна безвъзмездното право да строи върху имот, част от морското дъно в границите на България в Черно море.

Това ще позволи на общината да реализира проекта за модернизация на рибарското пристанище "Карантината" по Програмата за морско дело и рибарство, която приключва 2020 година. Проектът включва пристрояване и надстрояване на съществуващото хидротехническо съоръжение и изграждане на нови съоръжения за защита на пристанищната акватория от вятъра и силните вълни, за обслужване на риболовните кораби и за разтоварване и първа продажба на уловите от прясна риба.