Читателите на Варненската регионална библиотека “Пенчо Славейков” вече могат да заемат и връщат книги самостоятелно, без участието на библиотекар. Новата електронна система, която прави това възможно, за първи път се прилага в обществена библиотека.

Варна

Ако добре знаете кои книги искате да заемете, нямате нужда от допълнителна консултация, но пред гишето се е натрупала опашка, тази система ще ви спести време. Достатъчно е да поставите под четеца читателската си карта, а след това – щрих кода на избраната книга. Информацията се записва веднага и заемането е регистрирано. Получавате разпечатка с датата за връщане и други полезни данни.

Милкова: Когато пускахме първите тестове, ми направи впечатление, че хора на възраст, на която не сме очаквали да имат отношение към компютрите и техниката, проявиха изключително голяма активност и им беше безкрайно интересно да пробват. А някои бяха чули от медиите и бяха дошли специално за това.

Връщането на заетите книги става по същия лесен и сигурен начин – поставеният във фоайето четец ще го отчете без да е нужно да отивате до заемната, дори в извънработно време. Системата пести време не само на читателите, но и на работещите тук.

Десислава: Аз по принцип съм с карта за ученици, имам си свой отдел, но там е малко по-детска литературата и затова идваме тук. Тук има много повече книги и знам, че на персонала е доста трудно да се справя с всички нас. Така че, според мен, това е много добър вариант.

Така служителите в библиотеката ще имат повече време, за да влязат в ролята си на консултанти или за пренасянето на библиотечния фонд на

електронен носител. От всички библиотеки в страната, варненската е с най-голям принос в проекта за обща европейска дигитална библиотека Европеана – повече от 40 000 документа.