Завишено е количеството на нитрати в селата Бенковски и Изворско, съобщават от Регионалната здравна инспекция във Варна. Водата в село Староселец съдържа високо съдържание на остатъчен хлор.

Бенковски, Аврен Изворско, Аксаково Чернево, Суворово

Питейната вода в село Чернево пък е с превишена максимална стойност за „колиформи”. В 4 зони за водоснабдяване във Варненска област пък е установена повишена алфа активност. Това са Аврен, Бенковски, Разделна и Садово. Степента на влияние върху здравето на хората ще стане ясна след специално проучване на водоизточниците в тези райони. Издадени са предписания до управителя на ВиК - Варна за извършването му.