Варненското село Звездица ще има нов квартал. Съветниците от Комисията по архитектура към Общинския съвет във Варна одобриха Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на близо 85 дка, с които населеното място ще бъде разширено.

Звездица, Варна

Терените са намират в местността „Поляните“ и са изцяло частна собственост. Територията е предназначена за жилищно, нискоетажно строителство. Това означава, че сградите ще са до три етажа и не повече от 10 метра височина. Парцелите са с различна площ – между 700 и 4000 кв. м. Съветниците одобриха и Подробен устройствен план за имоти, отредени за разширение на гробищния парк и улична регулация в кв. „Галата“. Става дума за бивши военни терени, които държавата предостави на Община Варна.