Домакинствата във варненска област са харчили по 5 291 лева на човек през миналата година. Според тези данни на националната статистика разходите през 2016-а година са с близо 6% по-малко в сравнение с 2015-а. Най-много са били разходите на домакинствата за храна, следвани от разходите за поддържане на жилищата. Както при тези суми, така и при разходите за здраве, за хляб, мляко и зеленчуци, има увеличение.

Варна

По-малко пари обаче са похарчили варненци за безалкохолни напитки, цигари и алкохол. Основен източник на доходи за домакинствата е работната заплата, следвани от пенсиите, обезщетенията за безработица и други социални помощи. В сравнение с 2016-а година доходите от трудова дейност извън заплатата са намалели през миналата година. Средният годишен доход на човек във варненските домакинства през миналата година е бил 5117 лева, намалението спрямо 2015-а е с 1 процент, сочат още данните на статистиката.