Върховнитят административен съд окончателно отмени служебното определяне на сметката за ток при повреден или липсващ електромер.

Според петчленния състав тези разпоредби са незаконосъобразни, защото нарушават принципи на Административно-процесуалния кодекс - за законност, равенство, достъпност, публичност и прозрачност.

Според действащите до момента правила, за развален електромер енергията се изчисляваше на база на аналогичен предходен период, а при липса на такъв количествата се коригираха в съотношение 60 на сто за дневна и 40 на сто за нощна тарифа.