Съдебната сага около малката водноелектрическа централа "Роса" до село Мала Църква, Самоковско, продължава. Върховният административен съд даде ход на делото по жалбата на инж. Любчо Луков. Той твърди, че съоръжението, което се намира на брега на река Леви Искър, е опасно за питейната вода на софиянци. Проверки на институциите - Община Самоков, Районната дирекция национален строителен контрол, Басейнова дирекция, Районната инспекция по околна среда, Агенцията по кадастър и Горското стопанство обаче констатираха, че централата е изградена по всички законови норми.

София Мала Църква, Самоков

На днешното първо заседание на Върховният административен съд, жалбоподателят инж. Любчо Луков поиска делото да бъде отложено, но молбата му не бе удовлетворена. Почти петилетка, той води дела заради решение на РИОСВ-София от 2008-ма година, с което е разрешено изграждането на водноелектрическата централа "Роса" на брега на Леви Искър.

Инж. Любчо Луков, сдружение "И софиянци са хора": "Тази вода, канцерогенна, се консумира от 3 милиона души. 2 милиона е постоянното население на София, и 1 милион приходящи. Консумира се и от хората в 100 посолства. Това са над 30-40 хиляди чужденци и представлява проблем в трансграничен контекст."

Причина за това по думите на Луков, е гниенето на органична маса, в баражното езеро на ВЕЦ-а, който се намира между две водохващания за питейна вода и затова се е обърнал към съда. Заради сериозността на твърдението отидохме на място и потърсихме настоящия собственик на централата - Димитър Лобутов. Той ни разреши да снимаме съоръжението. Но отказа да застане пред камерата, защото водените дела са срещу решения на институции, а не конкретно срещу него и фирмата му. Освен това собственикът твърди, че централата отговаря на всички нормативни изисквания и че са спазени всички праметри за рибният проход и количеството пропускана вода.

По течението на река Леви Искър има две водохващания на "Софийска вода", от които се осигурява част от питейната вода за София. От Дружеството концесионер на водопреносната мрежа на София – "Софийска вода", потвърдиха, че и двете водохващания са в експоатация и заявиха, че опасност от замърсяване няма, защото съоръжението е извън Първата и най-важна санитарно-охранителната зона, около питейното водовземане. Освен това водите се пречистват механично от пречиствателна станция "Мала Църква", след това се извършва и микробиологично обеззаразяване. А около 50 процента от питейните води на София преминават през няколко ВЕЦ-а, идвайки от двата язовира - "Искър" и "Бели Искър.

От РИОСВ-София, заявиха за Новините на БНТ 2, че решението им е потвърдено на първа инстанция. То има 48 условия и 33 мерки, които собственика на ВЕЦ-а е длъжен да изпълнява, с цел предотваряване на замърсяване на околната среда. На този етап, не биха искали да коментират, тъй като предстои съдебно решение. Въпреки това инж. Луков е категоричен:

Инж. Любчо Луков, сдружение "И софиянци са хора": "Аз много дела съм водил срещу тоя ВЕЦ и ще водя, докато го съборя. Специално за качеството на водата там."

"Дали сте правили независимо изследване, какви точно отровни вещества се съдържат?"

Инж. Любчо Луков, сдружение "И софиянци са хора": "Не съм правил. Но съм се интересувал и съм го чел в интернет. Това го пише във всяка книга, където става въпрос за ВЕЦ."

През 2016-а година жалбата на инж. Любчо Луков е отхвърлена с решение на софийския Административен съд. След като засегнатите страни представиха доводите си пред ВАС, решението от последна инстанция ще стане ясно в едномесечен срок.