Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева коментира във Враца, че в Северозападния район за планиране през последните години са вложени 502 милиона лева екоинвестиции за изпълнението на 83 инфраструктурни обекти. Те включват 352 километра ВиК мрежи, 11 пречиствателни станции, 4 депа за смет, които обслужват над 1,5 милиона жители. С интерес се очакват новите екоинвестиции за профилактика на наводненията и свлачищата.

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:
През новия програмен период общият ресурс на програмата е 3,5 милиарда лева. По-голямата част, 70 процента на стойност над 2 милиарда лева ще бъдат за подпомагане на проекти, свързани с В и К сектора. Съгласно индикативните годишни програми и вече обявените покани към нашите бенефициенти, както и тези, които ще бъдат обявени до края на годината, на разположение на общините за кандидатстване по проекти е осигурен финансов ресурс от един милиард 350 милиона лева.