От днес малки и средни фирми, желаещи да излязат на борсата, могат да участват във ваучерна схема, осигуряваща им нужното първоначално финансиране. Целта е да се подкрепят стартиращите компании при набирането на капитал, да се стимулира борсата и да се привлекат повече българи да инвестират в търговия на капиталовия пазар.

Малките и средни предприятия могат да се възползват от 30 ваучера, всеки един на стойност от 50 000 лв. С тяхна помощ те ще имат възможност да излязат на фондовата борса.

Първата стъпка на компаниите е да изберат инвестиционен посредник, след което да се регистрират по схемата, чрез сайта на Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия.

Лъчезар Борисов - заместник-министър на икономиката: "По схемата ние очакваме с този малко над милион и половина, с които стартираме и могат да бъдат надградени, да мобилизираме 15 млн. допълнително, но по важното е да превърнем малките стартиращи предприятия във фактор на пазара, ако имаме такива добри иновативни идеи".
Васил Големански - изпълнителен директор на БФБ: С инвестиция от 50 000 лв. от Оперативната програма "Европейски средства" в капиталовия пазар, а дефакто в икономиката на страната, ще влязат минимум половин милион, т.е. с около 10 пъти повече средства.

Според председателя на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев програмата ще съживи борсата, както привлече индивидуални инвеститори, които в момента са едва 1000 души.

Делян Добрев - председател на парламентарната комисия по енергетика: "Тази програма ще даде възможност и на тази средна класа в България, около 200 000 души по наши наблюдения и според статистиката, да инвестират парите си в капиталовия пазар, да участват в набирането на капитал за някоя компания".

Ако програмата е успешна, ще бъдат отпуснати допълнително нови 50 ваучара за 2 млн. и половина лева.